In 2014 kregen we de vraag van het HR department van het Rode Kruis om hen te adviseren en begeleiden bij de ontwikkeling van een situationele test voor de selectie van personeel binnen Humanitaire diensten.

Uit het jaarverslag van het Rode Kruis (2014): “We staan voortdurend kritisch tegenover ons wervings- en selectieproces. We streven ernaar dit proces zo optimaal mogelijk te laten verlopen, waar mogelijk ondersteund door wetenschappelijke evidentie. De ontwikkeling van een situationele beoordelingstest (Situational Judgement Test) sluit hier mooi bij aan. In 2014 ontwikkelden we een SJT ter ondersteuning van de selectieprocedure binnen de Humanitaire Diensten (HD). Rekening houdende met de specifieke context van HD, is het niet onbelangrijk dat medewerkers op een nuchtere, zakelijke, professionele en rationele manier functioneren. Met de SJT brengen we vier competenties in kaart die van belang zijn voor elke medewerker: professionele houding, resultaatgerichtheid, bedrijfseconomisch denken en organisatiebetrokkenheid. We ontwikkelden de test in verschillende fasen in nauwe samenwerking met het management van HD en Helga Peeters, docente aan de opleiding Toegepaste Psychologie van Howest en experte in de ontwikkeling en toepassing van SJT’s. De test is ingebouwd in het bestaande testsysteem. We kunnen hem online aanbieden aan sollicitanten. In de loop van 2015 zullen wij de kwaliteit van de test verder onderzoeken.”