Situering

Oona was 15 jaar toen de broer van haar beste vriend op 13-jarige leeftijd uit het leven stapte na zware pesterijen. Ze startte de facebookpagina ‘Neen tegen pesten’. Het idee groeide om pesten preventief aan te pakken op school door te werken aan een positief schoolklimaat waar problemen niet alleen aangepakt maar vooral en in de eerste plaats voorkomen worden.

Peer support staat in dit project centraal als methode om het schoolklimaat te bevorderen. Deze methodiek sluit aan bij de specifieke leefsituatie van adolescenten, waarbij het concept ‘jongeren ondersteunen jongeren’ centraal staat. Peer support is een methodiek waarbij jongeren samenwerken en elkaar ondersteunen. Peers helpen elkaar met behulp van eigen kennis, inzichten en ervaring. ‘Peer’ betekent dat je op vele manieren gelijk bent aan elkaar en/of in gelijkaardige omstandigheden verkeert.

Er zijn verschillende vormen van peer support: peer mediation, vertrouwensleerlingen, petermeterschap, peer coaches, …

Peer support heeft tal van voordelen, zowel voor leerlingen, leerkrachten als voor de school. De methodiek draagt bij tot de ontwikkeling van (meta)cognitieve, sociale, communicatieve, … vaardigheden bij jongeren. Vaak voelen leerlingen zich ook beter op school wanneer peer support wordt ingezet. Leerkrachten worden deels ‘ontzorgd’. Ervaring leert ook dat het schoolklimaat erop vooruit gaat wanneer leerlingen meer verantwoordelijkheid krijgen.

Doel van dit onderzoeksproject

Het doel van het project is om peer support in Vlaamse secundaire scholen te implementeren om een veilig en positief schoolklimaat te creëren en dit op een weldoordachte en onderbouwde manier samen met scholen en jongeren.

Tijdens brainstormdagen wordt samen met leerkrachten/leerlingenbegeleiders en leerlingen van een achttal partnerscholen gezocht hoe de methodiek van peer support op maat van de scholen geïmplementeerd kan worden.

Enerzijds zal onderzocht worden wat de invloed is van peer support op het schoolklimaat. Anderzijds zal nagegaan worden wat de opleiding tot peer support coach of peer supporter betekent op verschillende niveaus: 1) op reactieniveau (d.i. de tevredenheid met de opleiding), 2) op leerniveau (d.i. de kennis, inzichten en vaardigheden die door de opleiding ontwikkeld zijn), 3) op gedragsniveau (d.i. het toepassen van het geleerde), en 4) op organisatieniveau (d.i. zijn de doelen – bv. het creëren van een positief schoolklimaat – gerealiseerd?).

De beoogde uitkomsten zijn:

  • het in kaart brengen van peer support initiatieven in Vlaanderen via de website;
  • praktijkvoorbeelden delen via de website;
  • de ontwikkeling van een training voor leerkrachten en/of leerlingenbegeleiders van de partnerscholen, die vaardigheden verwerven om als coach leerlingen op te leiden tot peer supporters;
  • de ontwikkeling van een training voor leerlingen van de partnerscholen, die vaardigheden verwerven om als peer supporter medeleerlingen te ondersteunen.

Financiering en looptijd

Impulsfonds (Provincie West-Vlaanderen)

‘Werk van de Gouverneur’ Lions Clubs International District A – werkjaar 2013-2014

Projectmatig Wetenschappelijk Onderzoek (PWO, Vlaamse overheid)

Looptijd: januari 2016 – september 2018

Projectteam

Projectleider: Annemie Schepens

Projectmedewerker en contactpersoon: Heleen Becuwe

Vanaf oktober 2016 start bovendien een nieuw postgraduaat aan Howest: Peer Support Coach.